Nasza Fundacja

Fundacja została założona w 2012 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Gospodarczego (w skrócie FRG). Początkowo działała jako instytucja organizująca i promująca działania wspierające polską oraz zagraniczną gospodarkę i naukę.

W 2015 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Rok później, za sprawą dołączenia do zespołu dwóch nowych osób Fundacji otrzymała zastrzyk energii co przyczyniło się do poszerzenie misji oraz zmiany nazwy na Purestone.

Obecnie misją Fundacji jest szerzenie wiedzy tam gdzie jest to potrzebne, rozwijanie świadomości tam gdzie jest to niezbędne, a niemożliwe traktowanie jako możliwe.

Realizujemy się poprzez różne formy edukacji, niezależnych projektów, nowatorskich warsztatów edukacyjnych. Przełamujemy schematy, szukamy rozwiązań i możliwości, każdy projekt traktujemy jako wyzwanie, które chętnie podejmujemy!

PURESTONE to pozytywna mieszkanka charakterów osób w pełni zmobilizowanych do działania u podstaw na kanwie pełnej transparentności!

Więcej o Nas w Naszych projektach – a to dopiero początek.