Nasza Fundacja

null
Fundacja została założona w 2012 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Gospodarczego (w skrócie FRG). Początkowo działała jako instytucja organizująca i promująca działania wspierające polską oraz zagraniczną gospodarkę i naukę.
null
W 2015 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
null
Rok później, za sprawą dołączenia do zespołu dwóch nowych osób Fundacji otrzymała zastrzyk energii co przyczyniło się do poszerzenie misji oraz zmiany nazwy na Purestone.
null
Realizujemy się poprzez różne formy edukacji, niezależnych projektów, nowatorskich warsztatów edukacyjnych. Przełamujemy schematy, szukamy rozwiązań i możliwości, każdy projekt traktujemy jako wyzwanie, które chętnie podejmujemy!
null
Purestone to pozytywna mieszkanka charakterów osób w pełni zmobilizowanych
do działania u podstaw na kanwie pełnej transparentności!
null
Więcej o Nas w Naszych projektach – a to dopiero początek.
null
Więcej o Nas w Naszych projektach – a to dopiero początek.

NASZE DOKUMENTY:

Statut Funfacji

2015: Bilans / Dodatkowe informacje i objaśnienia / Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne / Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2014: Bilans / Dodatkowe informacje i objaśnienia / Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne / Wprowadzenie do sprawozdania finansowego