Wszystko jest możliwe! – zmiana ważnych przepisów

Wszystko jest możliwe! – zmiana ważnych przepisów

O projekcie

Myślisz, że nie masz wpływu na to, co dzieje się w Twoim mieście i że machina bezdusznej biurokracji jest nie do poruszenia? Nic bardziej mylnego. Jako Fundacja podjęliśmy pilotażowy program, w ramach którego chcemy sprawić, by na twarzach podopiecznych m.in. dzieci z domu dziecka było zdecydowanie więcej uśmiechu. Podjęliśmy szereg działań, celem zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącej lokali komunalnych. Naszym zamysłem jest, by działania te umożliwiły lepszy start w dorosłe życie dla dzieci z domów dziecka, a także samotnych matek z dziećmi. Dzięki zmianom przepisów miejskich, na rzecz których mocno lobbujemy i nagłaśniamy problem, możliwe, że w niedalekiej przyszłości podopieczni domów dziecka, w tym samotne matki z dzieckiem, będą posiadać większe szanse na uzyskanie lokalu od Gminy Wrocław. Ufamy, że program ten, wprowadzony – mamy nadzieję :)! – w mieście Wrocław, stanie się inspiracją dla innych miast i organizacji społecznych. Czasami pomoc nie musi wiele kosztować, a wystarczy poruszyć serca miejskich decydentów, by trafiła ona do najbardziej potrzebujących osób i by uśmiech ponownie zagościł na ich twarzach.

Tylko dzięki Twojej pomocy nasze wysiłki mają szansę stać się długofalowe. Jako nasz darczyńca możesz wspierać bezpośrednio Fundację i tym samym pomóc w realizacji naszych projektów.