Jak przekazać 1,5%

Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KRS: 0000413907

Jak wykorzystamy 1,5%

Będziemy dalej budować i rozwijać sieć wsparcia potrzebujących, a środki zostaną przeznaczone na:

Pomoc osobom z niepełnosprawnością, a zwłaszcza dzieciom, oferując szereg wsparcia materialnego dla tych osób i ich opiekunów, leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu.

Część środków z 1,5% podatku może przysłużyć się badaniom nad rzadkimi chorobami, przyczyniając się do opracowania skutecznej terapii.

Wsparcie podopiecznych domów dziecka i innych placówek wychowawczych — sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych, zakup niezbędnych sprzętów i pomocy naukowych.

Dostarczymy niezbędną opiekę prawną osobom ubogim, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej oraz cudzoziemcom. Przekazane środki pomogą opłacić profesjonalistów, którzy swoją pracą przyczynią się do poprawienia sytuacji życiowej tych osób.

Pomoc materialną uchodźcom i ofiarom wojen. Zakupimy podstawowe produkty żywnościowe i najbardziej potrzebne artykuły dla uchodźców, zwłaszcza obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną schronili się na terytorium Polski.

Promowanie kultury i sztuki — uzyskane fundusze wesprą rozwój aplikacji AIDA, dzięki której artyści mogą promować swoje działa, a % każdej transakcji zasila konto Fundacji.

Praca nad nowoczesnymi technologii — granty dla młodych naukowców, inżynierów i pomoc w realizacji projektów technicznych i naukowych.

Jak przekazać 1,5%

PIT-OP
przez program podatki.gov, z uwzględnieniem informacji o podatku PIT-OP dla osób, za które rozlicza się ZUS, czyli emerytów i rencistów
Wypełnij PIT za pomocą programu podatki.gov
PITax.pl
przez darmowy Program PITax.pl, który można pobrać na stronie
Wypełnij PIT za pomocą darmowego programu

Fundacja Purestone to działająca od ponad 10 lat organizacja pożytku publicznego

Jesteśmy siecią, która łączy ludzi dobrego serca z potrzebującymi. Nie boimy się pracować w obszarach nietypowych i realizować zadania specjalne. Inspiracji do działania dostarcza Nam życie i drugi człowiek, a więc skomplikowane sytuacje życiowe, w których znajdą się osoby wymagające pomocnej dłoni ze strony Fundacji. Jesteśmy oraganizacją , która została stworzona aby szybko odpowiadać na wyzwania, z którym mierzy się społeczeństwo — niezależnie od skali i złożoności problemu.Działanie i reagowanie wszędzie tam, gdzie wydaje się to niemożliwe, stanowi charakterystyczny element działalności osób zaangażowanych w funkcjonowanie Fundacji. Przełamujemy schematy, szukamy rozwiązań i możliwości,  a każdy projekt traktujemy jako wyzwanie, którego realizacji chętnie się podejmujemy! Podsumowując, Fundacja Purestone to pozytywna mieszkanka charakterów osób w pełni zmobilizowanych do działania ,która działa na kanwie pełnej transparentności, gotowych do realizacji najtrudniejszych i różnorodnych projektów, uparcie dążących do celu, jakim jest niesienie pomocy tam, gdzie ona jest potrzebna. 

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

Wesprzyj naszą działalność!

Razem z nami rozwijaj sieć otaczającą pomocą potrzebujących.