Informacje prawne o fundacji

FUNDACJA PURESTONE z siedzibą we Wrocławiu 50-148 przy ul. Wita Stwosza 16 jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000413907, NIP: 8971783925, REGON 021843765.

FUNDACJA PURESTONE działa od 12.03.2012 roku (z tą datą została zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS.)

FUNDACJA PURESTONE posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 29.04.2015 r.

Prezesem Zarządu, a zatem osobą reprezentującą FUNDACJĘ PURESTONE jest Mariusz Grabowski.

Cele FUNDACJI PURESTONE wskazane są w Statucie Fundacji dostępnym pod następującym linkiem: https://pure-stone.org/statut . Jest to najbardziej aktualny tekst jednolity Statutu Fundacji, zawierający aktualne brzmienie wszystkich postanowień.

Aktualny odpis KRS Fundacji dostępny jest na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ – wyszukiwarce podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wystarczy wpisać nazwę Fundacji, lub któryś numerów identyfikacyjnych Fundacji (KRS, NIP lub REGON), kliknąć w okienko „Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ” i następnie przycisk „Szukaj”, by pobrać Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru.

Tutaj znajduje się link do wydruku KRS z dnia 20.08.2021 r., a więc wydruk aktualny Informacji KRS.