Regulamin przekazywania darowizn

1. Zgodnie z § 11 ust. 1 lit. a) Statutu FUNDACJI PURESTONE, dochody Fundacji mogą pochodzić z darowizn. Dzięki otrzymywanym darowiznom FUNDACJA PURESTONE może realizować swoje cele statutowe, w tym pomagać podopiecznym Fundacji i osobom potrzebującym wsparcia.

2. Darczyńcą na rzecz Fundacji PURESTONE może być każdy, a zatem: osoba fizyczna (np. osoba prywatna lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna (np. spółka z o.o., inna fundacja lub związek wyznaniowy) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, spółka komandytowa lub stowarzyszenie).

3. Darowiznę można przekazać wybierając następujący sposób płatności:
• przelew krajowy — płatność następuje przelewem na konto Fundacji;
• przelew z zagranicy – płatność następuję przelewem z kodem SWIFT, który dla konta Fundacji jest następujący 53175000120000000031115973 oraz za pomocą IBAN (w Polsce NRB przekształca się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL);
• karta płatnicza – VISA ‚VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
• przelew elektroniczny z użyciem aktualnie udostępnionych możliwości przez Przelewy24;
• BLIK;
• Przekaz pocztowy.

– w tytule wpisując przykładowo: „Darowizna na cele Fundacji”.

4. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu niniejszego Serwisu, tj. strony internetowej: https://pure-stone.org/.

5. Przekazanie darowizny na rzecz FUNDACJI PURESTONE jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny przez darczyńcę z Fundacją jako obdarowanym. Umowy darowizn zwłaszcza większych kwot dla Fundacji mogą być zawierane w formie aktu notarialnego na podstawie 890 § 1 k.c. (Kodeksu cywilnego), pozostałe dochodzą do skutku z momentem wykonania darowizny (np. przelewu określonej kwoty, wpłaty pocztowej, wydania przedmiotu – rzeczy ruchomej).
Art. 890 [Forma]
§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. Obok darowizn pieniężnych, FUNDACJA PURESTONE przyjmuje także darowizny rzeczowe – rzeczy ruchomych i nieruchomości. W przypadku darowizny nieruchomości konieczne jest zawarcie z FUNDACJĄ PURESTONE umowy w formie aktu notarialnego.