Regulamin serwisu internetowego pod adresem www pure-stone.org, w tym Polityka Prywatności

1. Strona internetowa www https://pure-stone.org/ (dalej zwana także „Serwisem”) jest prowadzona przez następujący podmiot:

FUNDACJA PURESTONE z siedzibą we Wrocławiu 50-148 przy ul. Wita Stwosza 16; KRS 0000413907, NIP: 8971783925, REGON 021843765.
Dane kontaktowe Fundacji:
e-mail: fundacja@pure-stone.org
Tel.: +48 71 70 70 373

2. Odwiedzając Serwis, akceptujesz Politykę prywatności, w tym pliki cookies:

Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy Fundacji, który odwiedzasz i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz jako Użytkownik podczas przeglądania Serwisu.
W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Serwis może prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie wyświetlanych treści.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, czyli np. zapamiętania Twojego wejścia do Serwisu czy zapamiętania przeglądanych podstron w ramach Serwisu. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek ale nie gwarantujemy poprawnego działania Serwisu internetowego Fundacji, po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.

3. Serwis szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe, które nam przekażesz. Zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, uzyskasz informację odnośnie tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w czasie gdy odwiedzasz naszą stronę https://pure-stone.org/ lub gdy dokonujesz darowizn na rzecz Fundacji.
Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
Polityka prywatności Serwisu została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

4. Administratorem Serwisu jest FUNDACJA PURESTONE wskazana w pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Administrator Serwisu przetwarza Twoje dane osobowe w sposób określony w kolejnych postanowieniach.

5. Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Fundacji (w Serwisie), automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).

6. W sytuacji, gdy skontaktujesz się z nami i podasz nam swoje dane osobowe (tj. dane identyfikacyjne – np. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub dane kontaktowe – adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) w celu przekazania nam darowizny lub w celu kontaktu z Fundacją, zadania nam pytań, np. o podejmowane przez nas inicjatywy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
a) w celu zawarcia z Toba umowy darowizny (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
b) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.
Twoja dane (o ile dokonujesz płatności na wskazane konto bankowe) musimy także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Twoje dane będą przekazywane pracownikom Fundacji i osobom działającym na zlecenie Fundacji w celu zawarcia i wykonania Umowy darowizny zawartej z Tobą (jeżeli zawieramy umowę w formie aktu notarialnego, co nie będzie częstym przypadkiem), ponadto w celach prowadzenia korespondencji z Tobą (o ile kierujesz do nas zapytania, np. na drodze mailowej lub telefonicznej).
Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich, przetwarzane są na serwerach w Polsce.

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy darowizny, przez czas udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, ponadto przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.

9. Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osoby niepowołane.

10. Przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:
a) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją dotyczy przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią),
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, Fundacja jako Administrator nie profiluje danych.