Przez żołądek do serca – współpraca z Kieleckim Bankiem Żywności i Caritas Kielce

Przez żołądek do serca – współpraca z Kieleckim Bankiem Żywności i Caritas Kielce

O projekcie

Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz – zgodnie z tą dewizą w 2017 roku wystartowaliśmy ze współpracą z KIELECKIM BANKOWIEM ŻYWNOŚCI, podejmując działania prawne, a także formalne, w celu podnajęcia powierzchni magazynowych i biurowych i realizując w dużej mierze możliwość prowadzenia działalności statutowej powyższej organizacji, a w tym przede wszystkim działalność pożytku publicznego.
W 2018 roku podjęliśmy również podobną inicjatywę z CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ, przyczyniając się do bezpłatnego zawarcia umowy najmu z właścicielem nieruchomości (spółka Tyskie).

Tylko dzięki Twojej pomocy nasze wysiłki mają szansę stać się długofalowe. Jako nasz darczyńca możesz wspierać bezpośrednio Fundację i tym samym pomóc w realizacji naszych projektów.